Sammen er vi Buddies

 
 
header.jpg
 
 

Utdanning til barn rammet av krig og konflikt

Øst-Kongo har vært herjet av krig og konflikt i flere tiår. Mange barn har blitt foreldreløse. Jenter og gutter blir rekruttert som barnesoldater. Mange barn har blitt angrepet, voldtatt, bortført og brukt som sexslaver av væpnede grupper. Nye barn fødes av unge jenter som følge av denne seksualiserte volden.

I stedet for støtte og hjelp møter mange av disse jentene avvisning og stigmatisering fra sine lokalsamfunn. Barn født av seksualisert vold havner ofte nederst på rangstigen når det gjelder kjærlighet, omsorg, klær og ikke minst skolegang.

Buddies eksisterer for å gi flest mulig av disse barna skolegang og et håp om en bedre nåtid og fremtid.

 
 

Hvorfor Øst-Kongo?

En historie kjennetegnet av vold, krig og konflikt. Pågående væpnet konflikt i østlige provinser. Utbredt brukt av barnesoldater. Utbredt bruk av seksualisert vold. 4.480.00 internt fordrevne flyktninger (2018). 760.000 har flyktet fra landet (2018). 13 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp (2018). En glemt konflikt. En humanitær krise.

Hvorfor utdanning?

Gir barn og unge bedre framtidsutsikter. Reduserer fattigdom og er en forutsetning for utvikling. Reduserer sannsynligheten for krig (UNESCO, 2011). En svært underfinansierte sektorene i land rammet av krig (Redd Barna & Flyktninghjelpen, 2014). Prioritet nummer 1 for barn og familier i krigsherjede land (Redd Barna & Flyktninghjelpen, 2014). Alle barn har RETT TIL UTDANNING. Langsiktig effekt. Ringvirkninger for hele familier og lokalsamfunn.

Hvorfor Buddies for Africa?

0% i administrasjon i Norge. Svært langsiktig bistand - følger hvert barn til 12årig utdanning er fullført. Frivillighetsbasert organisasjon med engasjerte medarbeidere. Prosjektledelse med og kjennskap til Øst-Kongo. Rettskafne samarbeidspartnere i Kongo. Hver krone du gir går uavkortet til arbeidet i Kongo!

Bakgrunn_Blå.jpg
 

= antall skoledager Buddies har gitt barna i Øst-Kongo

 
 
 

Vi er Buddies

Buddies ønsker å gjøre en forskjell for dem som virkelig trenger det. For barna vi støtter i Øst-Kongo har utdanning alt å si. Buddies har jobbet med å gi utdanning til barn i Øst-Kongo siden 2010. Per i dag gir vi 12 års skolegang til 330 barn og støtter dem med alt de trenger av materiell og skoleuniformer. Vi har ikke tenkt å gi oss, og vil gjerne gi utdanning til enda flere.

Buddies er en ideell stiftelse som drives på frivillig basis og 100 % av det man gir går uavkortet til skolegangsprosjektet. Gjennom lokale partnere gjennomfører vi utdanningsprosjektet i Øst-Kongo, som vi besøker så ofte vi kan.

Buddies vokser og vi er nå en solid gjeng som sammen har bidratt med flere millioner til dette viktige prosjekt. Velkommen med i gjengen!

 

En tekst om samarbeidspartnere her

 
Blåbanner2.jpg
 
100-21.png
VERDIIKONER_0-22.png
VERDIIKONER_Positivitet-23.png
 
 
 

Bli med i gjengen - bli en Buddy!

 

Følg oss gjerne i sosiale medier!


Vipps # 10781
Giverkonto 1503.13.10021

 
 
Bakgrunn_Småikoner_Rosa-01.png
 

Nyheter