Hvorfor Buddies?

Buddies ble startet i 2009 av en noen gode venner og sammen med omlag 160 givere har vi bidratt med snart 5 millioner kroner til viktige prosjekt. Vi har blant annet bygget seks barneskoler og bidratt i driften av et stort sykehus. Samtidig har vi stadig utvidet prosjektet som gir utdanning til barn rammet av krig - som nå har fullt fokus.

Buddies drives på dugnadsbasis og driftes gjennom et styre for stiftelsen og en utvidet arbeidsgruppe.

  • Styret består av Eirik Nygård Monsen (advokat), Conrad Myntevik (siviløkonom), Hans Olav Hellerud (siviløkonom) og Kristian David Elgen (siviløkonom).

  • Arbeidsgruppen består også av: Milfrid Tonheim (doktor philos), prosjektansvarlig, Marit Moi (sykepleier), prosjektleder, June Vågenes (grafisk designer), kommunikasjonsansvarlig og Jacob Jorem (lege), PR og utviklingsansvarlig.

Hvorfor skal du bli en Buddy?

  • 100 % av din støtte går rett til arbeidet i Kongo

  • Svært langsiktig bistand – følger hvert barn til 12-årig utdanning er fullført

  • Frivillighetsbasert organisasjon med engasjerte medarbeidere

  • Prosjektledelse med god kjennskap til Øst-Kongo

  • Rettskafne samarbeidspartnere i Kongo - vi har drevet arbeidet siden 2009

Ønsker du å lese vedtektene våre kan du lese dem her.