Her brukes voldtekt som et våpen - Artikkel fra nrk.no

Mange barn og kvinner utsatt for seksualisert vold i Øst-Kongo flykter til nabolandet Uganda. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøkte nylig en av disse flyktningleirene. Han uttrykker: «Systematiske overgrep, massevoldtekter og seksuell tortur omtales som masseødeleggelsesvåpen. Det er en riktig beskrivelse. Kvinnene ødelegges, men også deres familier og lokalsamfunn, ja hele nasjoner blir traumatisert.» Gjennom Buddies kan du være med å bidra til disse barnas rettigheter ved å gi dem 12 års skolegang.

Read More
June Vågenes
Nyttårshilsen fra sykehuset i Kaziba

Som noen kanskje har fått med seg, så har det siden i april 2018 vært utbrudd av Ebola i Kongo, helt nord i Kivu-provinsen. Frem til 8.januar i år har man registrert rundt 630 smittede hvorav 383 er døde (WHO). Verdens helseorganisasjon mener at man nå begynner å få kontroll, men at den ustabile politiske situasjonen og dårlig infrastruktur vanskeliggjør arbeidet.

Read More
June Vågenes
Buddies i endring

Buddies har tilbakelagt sitt niende bistandsår og er nå inne i en veldig spennende fase hvor vi utvider gjengen og spisser kursen på hvordan vi ønsker å drive bistand fremover. Vi tror dette vil kunne bidra til et løft som gjør at vi både kan få hjelpe enda flere og samtidig hjelpe enda bedre. Hvordan dette blir får dere se mer av gjennom våren 2019, men først et lite tilbakeblikk på året vi nå har lagt bak oss. 

Read More
June Kristel
Utdanning til de aller mest sårbare barna

Gustave er ett av mange kongolesiske barn som er født som følge av seksuelle overgrep. Da moren vendte hjem etter å ha blitt bortført og voldtatt, var hun blitt gravid. Ektemannen ville ikke vite av henne, og han, ikke hun, fikk full støtte fra resten av familien.

Read More
June Kristel
Ny drift i viktig maskin ved yrkesskolen i Burhuza

Det siste året har Buddies For Africa støttet en fagskole i Burhuza som utdanner bilmekanikere, snekkere og murere. Vi synes dette er et viktig prosjekt fordi elever som har fullført yrkesskolen får mulighet til å skape sin egen arbeidsplass dersom de ikke blir ansatt av andre firma. På den måten sikrer de arbeid og inntekt for seg selv og familien i et område med høy arbeidsledighet. 

Read More
June Kristel
Endelig er to keisersnittsett kjøpt og delt ut!

Som mange vet er Kongo et land som har vært gjennom mange tiår med ustabiltet og uro på grunn av gjentatte væpnede konflikter, i tillegg til et dårlig styresett. Tilgangen på gode helsetjenester er utfordrende og statistikk fra UNICEF viser at ett av ti barn dør før fylte 5 år, og at dødeligheten blant mødre er høy.

Read More
June Vågenes