Utdanning til barn rammet av krig og
konflikt i Øst-Kongo

 

Hvorfor Øst-Kongo?

 • En historie kjennetegnet av vold, krig og konflikt

 • Pågående væpnet konflikt i østlige provinser

 • Utbredt bruk av barnesoldater

 • Utbredt bruk av seksualisert vold

 • 4.480.000 internt fordrevne flykninger (2018)

 • 760.000 har flyktet fra landet (2018)

 • 13 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp (2018)

 • En glemt konflikt. En glemt humanitær krise.

Hvorfor utdanning?

 • Gir barn og unge bedre framtidsutsikter

 • Reduserer fattigdom og er en forutsetning for utvikling

 • Reduserer sannsynligheten for krig (UNESCO, 2011)

 • En svært underfinansiert sektor i land rammet av krig
  (Redd Barna og Flyktninghjelpen, 2014)

 • Alle barn har RETT TIL UTDANNING

 • Langsiktig effekt. Ringvirkninger for hele familier og lokalsamfunn