Her brukes voldtekt som et våpen - Artikkel fra nrk.no

 

Mange barn og kvinner utsatt for seksualisert vold i Øst-Kongo flykter til nabolandet Uganda. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøkte nylig en av disse flyktningleirene. Han uttrykker: «Systematiske overgrep, massevoldtekter og seksuell tortur omtales som masseødeleggelsesvåpen. Det er en riktig beskrivelse. Kvinnene ødelegges, men også deres familier og lokalsamfunn, ja hele nasjoner blir traumatisert.»
Gjennom Buddies kan du være med å bidra til disse barnas rettigheter ved å gi dem 12 års skolegang.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøker flyktningleiren Kiryandongo i Uganda. Flere av de som har kommet til leiren har vært utsatt for seksuell tortur.  FOTO: GJERMUND ØYSTESE / UD (bilde hentet fra artikkel)

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøker flyktningleiren Kiryandongo i Uganda. Flere av de som har kommet til leiren har vært utsatt for seksuell tortur.

FOTO: GJERMUND ØYSTESE / UD (bilde hentet fra artikkel)

June Vågenes