Prosjektet i Burhuza er avsluttet og skolepulter levert!

 

Buddies har over en periode støttet en fagskole i Burhuza som utdanner bilmekanikere, snekkere og murere. Vi synes dette er et viktig prosjekt fordi elever som har fullført yrkesskolen får mulighet til å skape sin egen arbeidsplass. På den måten sikrer de arbeid og inntekt for seg selv og familien i et område med høy arbeidsledighet. 

Vi har hjulpet skolen ved å fikse en av maskinene som elevene bruker til å lage lister til takplater som de selger. Dette skaper inntekter til yrkesskolen og stort læringsutbytte for elevene. Som motytelse for bidraget til å reparere maskinen har elevene nå laget 100 skolepulter som nå er distribuert mellom to ulike barneskoler hvor det går elever som mottar støtte fra Buddies. De siste pultene er nå levert ut til barneskolene, til stor glede for elevene som snart tar til på et nytt skoleår.  

Prosjektet med yrkesskolen i Burhuza er nå avsluttet og vi håper at vi har hjulpet skolen til å komme seg litt på beina igjen slik at de kan fortsette å utdanne dyktige håndverkere, og at de nye skolepultene vil bidra til et bedre læringsmiljø for skolebarn i området.

 
 
June Vågenes