Nyttårshilsen fra sykehuset i Kaziba

 

De ansatte på sykehuset i Kaziba ønsker alle støttespillere et riktig godt nytt år!

Som noen kanskje har fått med seg, så har det siden i april 2018 vært utbrudd av Ebola i Kongo, helt nord i Kivu-provinsen. Frem til 8.januar i år har man registrert rundt 630 smittede hvorav 383 er døde (WHO). Verdens helseorganisasjon mener at man nå begynner å få kontroll, men at den ustabile politiske situasjonen og dårlig infrastruktur vanskeliggjør arbeidet.

Selv om sykehuset i Kaziba ligger langt unna områder hvor det har vært Ebola tilfeller, har helsemyndighetene i regionen med støtte fra ulike NGO’er hatt opplæring for helsepersonell i hvordan man oppdager og håndterer Ebola. I tillegg har det også vært avholdt kurs om generell hygiene. Sykehusdirektøren, leder for sykepleierne og ansvarlig for hygiene ved sykehuset i Kaziba fikk alle tre mulighet til å være med på et slikt kurs i Bukavu i oktober. Det var blant annet fokus på vasking av hender, hvordan man kan lage klorløsninger for å kunne desinfisere og drepe bakterier, avfallshåndtering og bruk av utstyr for beskyttelse mot smitte av Ebola. Nå er personellet på sykehuset i Kaziba godt rustet til å oppdage og håndtere mulige Ebolasmittede i Kazibaområdet. Så håper vi at helsemyndighetene får kontroll over situasjonen.

Leder for sykepleierene og hygieneansvarlig ikledd beskyttelsesutstyr under kurset.

Leder for sykepleierene og hygieneansvarlig ikledd beskyttelsesutstyr under kurset.

Nøye gjennomgang over hvordan helsearbeidere ‘desinfiseres’ og hvordan de skal ta av beskyttelsesbekledning etter at de har sett til en ebolapasient.

Nøye gjennomgang over hvordan helsearbeidere ‘desinfiseres’ og hvordan de skal ta av beskyttelsesbekledning etter at de har sett til en ebolapasient.

Les mer om ebola på NRK.no

Publisert 25.01.2019 av Hans Olav Hellerud

June Vågenes