Sykehuset i Kaziba bidrar i kampen mot polio

 

Polio er en virussykdom som kan gi lammelser i alle muskelgrupper og i verste fall kan det føre til død. Utbrudd av polio ble i Norge første gang beskrevet i 1868, og tidlig på 1950-tallet var det store polioepidemier i Norge. Dødeligheten var om lag 10 % og det var omtrent 3000 tilfeller av lammelser og/eller hjernehinnebetennelser fra 1951-1953. Etter at vaksinen ble tilgjengelig i 1965 kom sykdommen raskt under kontroll i Norge og bruk av poliovaksine har ført til at sykdommen er under kontroll de fleste steder i verden. 

I fjor var imidlertid flere polioepidemier i Kongo. Som kjent er Kongo preget av store indre uroligheter, dårlig infrastruktur (blant annet veier og strøm) og generell mangel på utstyr, hvilket fører til lav vaksinedekning. Dette får fatale konsekvenser for befolkningen som allerede er hardt rammet på andre områder i livet. Det er spesielt barna som blir rammet av polio. Siden polio ofte kan gi store lammelser og rammer armer og bein, så er resultatet at barna ikke kan gå. Det er ingen offentlige støttemidler som kan hjelpe familien til et funksjonsnedsatt barn. Hvilken fremtid disse barna har i Kongo er ikke så vanskelig å spå – de har et hardt liv foran seg. I kampen med å utrydde polio har Kongo hatt to nasjonale poliovaksinekampanjer i år; i henholdsvis april og mai. Sykehuset i Kaziba bidro med alt av helsepersonell i disse kampanjene. Her er det direktør og sjefslege på sykehuset i Kaziba som vaksinerer barn fra barnhjemmet ‘Sauver les enfants’.


På bildet under ser du sykehusdirektøren bidra ved å gi vaksine til et lite barn.

Takk for din støtte til sykehuset!

Publisert 15.06.2018 av Hans Olav Hellerud

June Vågenes