Endelig er to keisersnittsett kjøpt og delt ut!

 

Som mange vet er Kongo et land som har vært gjennom mange tiår med ustabiltet og uro på grunn av gjentatte væpnede konflikter, i tillegg til et dårlig styresett. Tilgangen på gode helsetjenester er utfordrende og statistikk fra UNICEF viser at ett av ti barn dør før fylte 5 år, og at dødeligheten blant mødre er høy. For å forbedre helsetjenestene for gravide kvinner og nyfødte, og dermed redusere både nyfødt- og mødredødeligheten, inngikk Buddies et samarbeid med en lokal partner i Kongo høsten 2017, hvor Buddies da kunne kjøpe inn kvalitetsutstyr som skal brukes til fødsler og keisersnitt.

En mor som har født ved hjelp av keisernittsettet.

En mor som har født ved hjelp av keisernittsettet.

Etter julegavekampanjen jula 2017, ble det nok penger (i tillegg til gaver fra enkeltpersoner) til at vår kongolesisk partner våren 2018 kunne kjøpe to keisersnittsett. Buddies sine partnere i Kongo samarbeider med en kirkelig organisasjon som blant annet driver tre store sykehus, elleve mindre sykehus, 76 helsesentre og 24 helseposter øst i Kongo. Disse helseinstitusjonene betjener en befolkning på om lag to millioner innbyggere. Gjennom dette lokale samarbeidet sikrer vi at settene kommer dit hvor behovene er størst. 

Nybakte mødre ved sykehuset i Kitindi

Nybakte mødre ved sykehuset i Kitindi

Vår lokale partner valgte ut to institusjoner hvor behovene er store: Ett i Shanbunda-området til et lite sykehus i Kitindi og ett til Mushenyi i Walunguområdet. Shabunda har vært et spesielt ustabilt område på grunn av ulike væpnede grupper som herjer i området og det har skjedd store brudd på menneskerettighetene, kvinner er blitt voldtatt, det har vært mye plyndringer og vilkårlige arrestasjoner. 

Sykehuset i Kitindi

Sykehuset i Kitindi

I Walungu er situasjonen svært utfordrende. De er veldig takknemlig for settet de har fått. Hodelampen er på fordi lyset ofte går, disse kirurgene står virkelig på!

I Walungu er situasjonen svært utfordrende. De er veldig takknemlig for settet de har fått. Hodelampen er på fordi lyset ofte går, disse kirurgene står virkelig på!

Behovene er enorme og både Buddies og våre partnere håper at vi kan få kjøpt inn enda flere keisersnittsett ved hjelp av givere. Til deg som har gitt både gjennom julegavekampanjen og/eller utenom til dette prosjektet: et stort takk for hjelpen! Gaven din er virkelig med på å redde liv! Og til deg som har lyst til å være med å gi til dette prosjektet: sjekk Buddies sine hjemmesider.

Dette er keisersnittsettet.

Dette er keisersnittsettet.

Publisert 03.11.2018 av Hans Olav Hellerud

June Vågenes