Ny drift i viktig maskin ved yrkesskolen i Burhuza

 

Det siste året har Buddies For Africa støttet en fagskole i Burhuza som utdanner bilmekanikere, snekkere og murere. Vi synes dette er et viktig prosjekt fordi elever som har fullført yrkesskolen får mulighet til å skape sin egen arbeidsplass dersom de ikke blir ansatt av andre firma. På den måten sikrer de arbeid og inntekt for seg selv og familien i et område med høy arbeidsledighet. 

 

Under krigen ble skolen plyndret og de satt igjen med ødelagte maskiner og læringsmateriell. Vi ønsket å være med å hjelpe skolen til å komme på beina igjen ved å fikse en av maskinene de bruker til å produsere ting som utgjør en viktig del av skolens inntektskilde.

 

I høst var to representanter for Buddies for Africa i Kongo og besøkte de ulike prosjektene vi støtter. På yrkesskolen fikk de se maskinen vi har støttet med ny dynamo, i full drift. Elevene ved skolen bruker maskinen til å lage lister til takplater som de selger og på den måten skaper inntekter til yrkesskolen. Som motytelse for bidraget til å reparere maskinen har elevene laget 100 skolepulter som er distribuert mellom to ulike barneskoler hvor det går elever som mottar støtte fra Buddies.  

 

Vi håper at vi ved å fullføre dette prosjektet har hjulpet yrkesskolen til å komme seg litt på beina igjen slik at de kan fortsette å utdanne dyktige håndverkere, og at de nye skolepultene vil bidra til et bedre læringsmiljø for skolebarn i området.

Publisert 20.11.2018 av Marit Moi Jochemsen

June Kristel