Utdanning til de aller mest sårbare barna

 

Gustave er ett av mange kongolesiske barn som er født som følge av seksuelle overgrep. Da moren vendte hjem etter å ha blitt bortført og voldtatt, var hun blitt gravid. Ektemannen ville ikke vite av henne, og han, ikke hun, fikk full støtte fra resten av familien.

Gustave var bare en liten baby da moren døde. Å verken ha en mamma eller en pappa til å ta vare på seg er en svært sårbar situasjon å befinne seg i for en liten gutt i Øst-Kongo. Heldigvis tok bestefaren affære og tar seg nå av gutten.

Starten på livet hans preger ham ennå og han har vanskeligheter med å følge undervisning og forventet progresjon på skolen. Til tross for at Gustave snart er 10 år, går han bare i 3. klasse. «De andre barna i klassen gjør narr av meg. Det gjør vondt, men jeg har uansett ikke tenkt å gi opp

Gustave er en av våre ‘nyeste’ elever i Utdanningsprosjektet, innlemmet i prosjektet fra og med høsten 2018. Ved å sørge for skolepenger, skoleuniformer og annet skolemateriell og i tillegg følge opp med ekstraundervisning er målet vårt at Gustave skal få en bedre skolehverdag og en lysere framtidsutsikt.

Sammen med våre støttespillere sørger Buddies for at også de aller mest sårbare barna får oppfylt sin rett til utdanning! 

Milfrid Tonheim
Prosjektleder

Foto: Weatherhead Breisten/Buddies

Foto: Weatherhead Breisten/Buddies

Publisert 06.01.2019 av Milfrid Tonheim

June Kristel